CedrisCommunicatieadvies

Cedris

Communicatieadvies

Prisma Communicatie heeft de directie van Cedris, de vereniging voor sociale werkvoorzienings-bedrijven, geadviseerd en begeleid. Doel was te komen tot een gezamenlijke visie van de leden op de positionering en identiteit in het kader van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Het visievoorstel is op de ALV unaniem aangenomen.