Specialismen

Duurzaamheid en MVO

Imago versterken

Bijna dagelijks horen we over het belang van CO2-neutraal zijn, corporate social responsibility (CSR), cradle to cradle, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Veel organisaties realiseren zich dat hier kansen liggen, maar weten niet precies welke of hoe ze de vertaalslag moeten maken als het gaat om hun positionering, diensten of producten. En dan op zo’n manier dat duurzaam ondernemen het imago van de organisatie versterkt en tegelijkertijd omzetverhogend werkt voor de core business.

Gedachtegoed uitdragen

Prisma Communicatie heeft zich vanaf het allereerste moment gespecialiseerd in vraagstukken die te maken hebben met de inbedding en mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prisma Communicatie weet dan ook als geen ander wat er in de wereld van de duurzaamheid speelt, hoe je mensen bij dit onderwerp betrekt en hierover bewustzijn creëert. Bedrijven worden geholpen om het duurzame gedachtegoed te verankeren in de bedrijfsvoering, het uit te dragen naar medewerkers en klanten en om het te vertalen naar duurzame diensten, producten en evenementen.

Financiële dienstverlening

Vertaalslag maken

Sommige materie is dusdanig complex dat gedegen kennis van zaken een pre is. Al was het maar om gemakkelijk de vertaalslag te kunnen maken van de rapporten van vakspecialisten en beleidsmedewerkers naar een breder publiek. Dat is zeker het geval bij onderwerpen als verzekeren, beleggen en pensioen. Hoe zorg je dat informatie transparant en begrijpelijk is voor de verschillende doelgroepen? Welke middelen zijn daarvoor nodig in de communicatiemix? Hoe werk je aan vertrouwen in de branche of de eigen organisatie? Vragen waar deze sectoren in de huidige roerige tijden mee te maken hebben.

Vak apart

Prisma Communicatie kent de problematiek. En heeft de kennis en het netwerk om voor effectieve oplossingen te kunnen zorgen. Maar ook de ervaring. Communicatie over pensioen is de afgelopen jaren zelfs dusdanig specialistisch geworden dat pensioencommunicatie inmiddels een vak apart is. Een vak waar Prisma Communicatie bijzonder goed in is ingevoerd en tegelijkertijd ook de afstand heeft om met een helikopterview te kunnen blijven kijken.