Gemeente Den HaagConceptontwikkeling

Gemeente Den Haag

Conceptontwikkeling

Magazine

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegen- heidsprojecten van de gemeente Den Haag heeft gevraagd om voor het Haags Startpunt Nieuwkomers een blad te ontwikkelen. Doelgroep: mensen die een inburgercursus volgen of net gevolgd hebben. Doel: ervoor zorgen dat nieuwkomers door gerichte, actuele informatie beter hun kansen in onze maatschappij kunnen gaan benutten. Pre-testing van het concept aan de hand van een nulnummer heeft plaatsgevonden. Waarna het concept en de redactieformule zijn opgeleverd. De redactie is vervolgens begeleid bij het maken van de eerste nummers.

Jaarverslag

Prisma Communicatie heeft ook het concept van het representatieve jaarverslag Inburgering en Volwasseneneducatie voor haar rekening genomen.