Gemeente HeerhugowaardCommunicatieadvies

Gemeente Heerhugowaard

Communicatieadvies – Duurzaamheid

De gemeente Heerhugowaard heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een van de eerste CO2-neutrale gemeenten van Nederland. De Stad van de Zon, de grootste emissieneutrale woonwijk ter wereld, is een eerste, zichtbare stap op dat vlak. De gemeente is zich ervan bewust dat haar ambitie alleen gerealiseerd kan worden als alles op alles gezet wordt en alle Heerhugowaarders meewerken. Prisma Communicatie is gevraagd om het strategisch meerjaren communicatieplan te maken. Het plan helpt mee bij het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen van Heerhugowaard.