ICTUCommunicatieadvies

ICTU

Communicatieadvies & Conceptontwikkeling

Prisma Communicatie levert een communicatieadviseur aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Het project wordt uitgevoerd door ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. LAA verzorgt de samenwerking tussen overheden met als doel de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen te verbeteren en adresgerelateerde fraude te bestrijden.

De communicatieadviseur adviseert het projectteam en ontwikkelt allerhande communicatiemiddelen. Zo zijn het concept en de bladformule ontwikkeld van een digitaal magazine voor betrokkenen bij het project. Ook advies over het kopijplan en begeleiding van de hele productie vallen onder de werkzaamheden.