NPZKCommunicatieadvies

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Communicatieadvies – Duurzaamheid

Voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) heeft Prisma Communicatie een plan van aanpak voor crowdfunding gemaakt. Het is gericht op de specifieke behoeften van crowdfunding voor natuur en bevat een aantal mogelijke projecten. Met het plan kan het nationaal park nieuwe vormen van financiering aanboren. NPZK wordt namelijk net als veel andere natuurorganisaties geconfronteerd met teruglopende inkomsten. Tegelijkertijd wordt zo meer betrokkenheid van bezoekers en omwonenden gecreëerd om het draagvlak voor NPZK te verstevigen.