RIZACommunicatieadvies

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RiZA)

Communicatieadvies – Duurzaamheid

Er is voor dit onderdeel van Rijkswaterstaat een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de validatie van milieujaarverslagen in Nederland en naar de bruikbaarheid van de speciaal hiervoor ontwikkelde communicatiemiddelen. Ook is door Prisma Communicatie onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van handhavingsgegevens over o.a. emissies, die via monitoring worden verzameld. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opzetten en voorzitten van een workshop en het opstellen van een rapport met daarin alle wensen en verplichtingen en een voorstel voor aanpassingen.