Syntrus AchmeaProjectmanagement

Syntrus Achmea

Projectmanagement – Financiële dienstverlening

Syntrus Achmea beheert de volledige administratie van ruim zeventig Nederlandse pensioenfondsen en verzorgt voor veel van die fondsen ook de communicatie richting deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

Senior communicatieadviseur

Van 2011 tot 2012 leverde Prisma Communicatie een senior communicatieadviseur die verantwoordelijk was voor het communicatiebeleid en de communicatieactiviteiten van diverse pensioenfondsen. Dat betekende o.a. advisering van het pensioenfondsbestuur, voorzitten en begeleiden van visiesessies en klantpanels, het schrijven van meerjaren communicatie-beleidsplannen en communicatiejaarplannen, conceptontwikkeling en evaluatie van communicatiemiddelen.

Gewonnen

Voor het Kapperspensioenfonds werd de NPN Award 2011 gewonnen voor Pensioenfonds met de meest effectieve communicatiestrategie in de categorie klein budget.

Conceptontwikkeling

Tussen 2008 en 2010 is jaarlijks voor pensioenfonds PME met 650.000 deelnemers, gepensioneerden en zogeheten slapers, gewerkt aan de totstandkoming van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ook zijn diverse communicatie-uitingen verzorgd. Zoals de advisering, uitvoering en coördinatie rond de verzending van doelgroepspecifieke brieven over het herstelplan. 

Dezelfde klant is geadviseerd over de structuur en indeling van een digitaal handboek waarin het totale pensioenreglement van het pensioenfonds is opgenomen. Hierdoor is de benodigde informatie nu op overzichtelijke wijze weergegeven en snel te vinden voor de gebruikers.