VBConceptontwikkeling

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB)

Conceptontwikkeling – Financiële dienstverlening

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) behartigde de pensioenbelangen van meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Prisma Communicatie heeft het kwartaal relatiemagazine gerestyled en vijf jaar lang de eindredactie verzorgd. Dat geldt ook voor het jaarverslag. Er zijn diverse eenmalige gezamenlijke uitgaven ontwikkeld voor de drie pensioenkoepels. Tevens is er een communicatieplan geschreven om de verschillende websites van VB onder te brengen in een portal. Prisma Communicatie was ook bij de implementatie ervan betrokken.

Overige communicatiemiddelen

Jaarverslag

Portal

Eenmalige uitgave